SOMWeb har flyttat till ny server, som du kommer till via www.somweb.se (du flyttas inom några sekunder dit automatiskt).